KLEINSCHALIG WOONZORGCENTRUM

Gerealiseerd

KLEINSCHALIG WOONZORGCENTRUM 

Gerealiseerd

Omschrijving

Van gemeentehuis naar woonzorgcentrum
In 2016 kocht Frisia Invest het voormalige gemeentehuis in Witmarsum van de gemeente Sudwest Fryslân. We wilden hier een woonzorgcentrum voor mensen met dementie creëren en vonden in ‘Wonen bij September’ onze partner. Wonen bij September maakt kleinschalig wonen met particuliere zorg mogelijk voor een bredere groep dan alleen vermogende mensen.

Woongemeenschap voor mensen met dementie
We creëerden zeventien slaapwoonkamers met badkamer van 35 vierkante meter. Er is een gemeenschappelijke ruimte en een mooie tuin waar mensen veilig kunnen wandelen en recreëren. Er is intensieve 24-uurszorg aanwezig. Omdat er altijd direct zorg en toezicht is, zijn sloten op deuren niet nodig: de bewoners kunnen zich vrij bewegen. De bewoners worden actief betrokken bij allerlei activiteiten en huishoudelijke klusjes zoals koken en tuinieren.

9 aanleunwoningen voor zelfstandige ouderen
Bij het complex ontwikkelden we ook 9 aanleunwoningen voor mensen die nu (nog) geen (intensieve) zorg nodig hebben, maar later wellicht een beroep kunnen doen op het woonzorgcentrum of een andere vorm van intensieve zorg.

Gerealiseerde projecten

Neem Contact op

Neem Contact op

INTERESSE?